Personuppgiftspolicy (GDPR)

När Du som befintlig / nyregistrerad kund hos oss eller på annat sätt använder våra tjänster anses Du lämna ditt samtycke till att vi kommer lagra och hantera personuppgifter om dig.
Vi hanterar endast dina personuppgifter; ditt för- och efternamn samt e-postadress, telefon nr. Uppgifterna används för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig samt att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.
Vi verkar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet med utgångspunkt i att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service vad gäller kommunikation, uppföljning och information.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
Du kan när som helst kontakta oss och begära ut de uppgifter vi har lagrat om dig eller begära rättelse.

Red Machine Hockey Ltd (C80714)

c/o Sportextra
Sätunavägen 19
195 46 Märsta
Telefon: +46(0)8 447 65 00
info@cccphockey.se